All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Vedoucí katedry geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT
Ing. Arch. Petr Vaněk

Ing. Arch. Petr Vaněk

místopředseda czBIM – buildingSMART CZ

Jaroslav Nechyba

Jaroslav Nechyba

Ředitel odboru Koncepce BIM - Česká agentura pro standardizaci
Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Profesor na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Classic3 Columns

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Vedoucí katedry geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT
Ing. Arch. Petr Vaněk

Ing. Arch. Petr Vaněk

místopředseda czBIM – buildingSMART CZ
Jaroslav Nechyba

Jaroslav Nechyba

Ředitel odboru Koncepce BIM - Česká agentura pro standardizaci

Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Profesor na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Mgr. Zdeněk Zajíček

Mgr. Zdeněk Zajíček

Prezident ICT UNIE a viceprezident HK ČR

Classic 4 Columns

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Vedoucí katedry geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT
Ing. Arch. Petr Vaněk

Ing. Arch. Petr Vaněk

místopředseda czBIM – buildingSMART CZ
Jaroslav Nechyba

Jaroslav Nechyba

Ředitel odboru Koncepce BIM - Česká agentura pro standardizaci
Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Profesor na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Mgr. Zdeněk Zajíček

Mgr. Zdeněk Zajíček

Prezident ICT UNIE a viceprezident HK ČR

Classic 5 Columns

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Vedoucí katedry geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT
Ing. Arch. Petr Vaněk

Ing. Arch. Petr Vaněk

místopředseda czBIM – buildingSMART CZ
Jaroslav Nechyba

Jaroslav Nechyba

Ředitel odboru Koncepce BIM - Česká agentura pro standardizaci
Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Profesor na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Mgr. Zdeněk Zajíček

Mgr. Zdeněk Zajíček

Prezident ICT UNIE a viceprezident HK ČR