Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.

Profesor na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v PrazeShare

Prof. Ing. Jaroslav Pollert Ph.D.